Regelverk

I Rikstravet Team SHL tävlar stallen med två varmblodiga hästar födda 2011-2014 som är i professionell träning hos en travtränare som ansvarar för båda hästarna.


Varje stall består av 1 500 andelar.

Insatsen per andel är 500 kr som betalas som en engångsinsats.

Stallens tränare har till uppgift att köpa två svenskfödda travhästar och träna dessa under hela Rikstravet Team SHL:s säsong. Inköpen av hästarna skall godkännas av Rikstravets tävlingskommitté.

Engångsbeloppet skall täcka alla kostnader som uppstår. Tränaren erhåller dock 10 % i provision på insprungna pengar.

Tävlingssäsongen pågår mellan 1 december 2016 och 30 juni 2017.

Summan av stallens tio bästa resultat, sett till placeringar, räknas i tabellen. Det innebär att när den tionde starten gjorts har stallet en sammanlagd summa som enbart kan förbättras. Om den intjänade poängen i ett lopp är högre än den lägsta i tabellen ersätter denna placering och räknas in i totala summan. Stallet kan därmed aldrig tappa intjänade poäng.

Hästarna i Rikstravet Team SHL skall enbart tävla på svenska travbanor om inte annat godkänns av Rikstravets tävlingskommitté.

Det stall som samlat ihop flest poäng under säsongen blir Rikstravet Team SHL:s mästare 2016/2017. Det vinnande stallet får 150 000 kronor att arrangera en segerfest för. Festen skall arrangeras på hemmabanan av stallets tränare.

Om två stall har samma poäng vinner det stall som har mest intjänade pengar under tävlingssäsongen.

Stallen kan inte byta ut någon av hästarna efter att tävlingssäsongen startat den 1 december 2016 om inte särskilda skäl föreligger. Om en häst blir allvarligt skadad eller avlider fortsätter stallet att tävla med endast den andra hästen. Tränarens kvarvarande budget samt försäkringspengarna för den skadade hästen betalas då tillbaka till delägarna. Om båda hästarna skulle bli allvarligt skadade eller avlider avslutas stallet.  Detta beslutas av Rikstravets tävlingskommitté. Stallets prissumma kvarstår och stallet är kvar i Rikstravet Team SHL. Eventuell överlikvid sätts in på delägarnas ATG-konto tillsammans med eventuella försäkringsutbetalningar och prispengar efter Rikstravets säsongsavslutning. För övriga skador med lång konvalescenstid skall tränaren ansvara för rehabilitering med syfte att presentera hästen i så fint skick som möjligt inför auktionen. Vid särskilda skäl kan tävlingsledningen besluta om att omedelbart avyttra hästen.

I början av juli 2017 bjuds alla hästar i Rikstravet Team SHL ut på auktion. Köpeskillingen på auktionen och årets insprungna pengar sätts därefter in på delägarnas ATG-konto.
Alla delägare skall registrera sig på rikstravet.se senast 30 juni 2017. Därefter tillfaller ej registrerade andelar Svensk Travsport AB.
 
Om inte samtliga andelar tecknats i ett stall stryks det stall med minst antal andelar och fördelas mellan andra ej fulltecknade lag tills dessa är fyllda eller så har kunden rätt att få tillbaka sina pengar (häva köpet). Registreringsdatum gäller som turordning.

 


Om tävlingen

I Rikstravet Team SHL tävlar 14 olika stall mot varandra med två travhästar per stall. Stallen, som vardera består av 1 500 ägarandelar, får poäng och prispengar utefter hur deras hästar placerar sig i olika travlopp. Det vinnande stallet får en segerfest värd 150 000 kr. Förutom gemenskapen och tävlingsnerven får du möjlighet att engagera dig i hästens utveckling och vardag. Stallet äger hästarna t.o.m. 3 juli 2017, då de säljs på auktion. Därefter delas årets prispengar och försäljningspriset från auktionen ut till delägarna.

 

Kontakt

Frågor om Registrering, ATG-konto och ATG-Live
ATG
Telefon: 08-620 07 00 (kundservice)
E-post: kundservice@atg.se
Övriga frågor om Rikstravet Team SHL
Svensk Travsport
Telefon: 08-627 21 20 (kundtjänst)
Telefon: 08-627 20 00 (växel)
E-post: kundtjanst@travsport.se
Postadress: Svensk Travsport, 161 89 Stockholm
Besöksadress: Hästsportens Hus, Stockholm
ATG Logo Agria Djurförsäkringar Logo Svensk Travsport Logo