Köp av Quiz Töll vid internetauktionen den 3 juli

7 dagar sedan
Hej Team Rögle

Många är intresserad av att vara med i ett köp av Quiz Töll vid internetauktionen den 3 juli. Mitt mål är att vi ska få in 600.000 kronor, allt för att vi ska ha ett grundkapital för att kunna vara med och bjuda på Quiz Töll.

Ju mer pengar vi får in, desto bättre är det. 


Många har frågat vad det är som gäller och här nedan har ni till stora delar det regelverk som gäller. Ta del av det, fundera hur ni ska göra – och sedan slår ni kanske till.

Vill du fortsätta äga Quiz Töll?
Snart är årets säsong av Rikstravet team SHL slut och den 3 juli ska hästarna som deltagit säljas på internetauktion. Vill du vara med och fortsätta äga Quiz Töll? Då har du all information du behöver här.

Stall Rögles tränare Thomas Uhrberg har för avsikt att köpa Quiz Töll på internetauktionen i juli. Upplägget blir ett enkelt bolag där så många som vill får teckna sig för andel. Ju fler som vill vara med och deläga hästen, desto högre pris kan Thomas vara med och bjuda på hästen vid auktionen.

Priset för fortsatt ägande är en engångsbetalning/insats om 6 000 kronor/andel (priset inkluderar beräknade driftskostnader tom maj 2018).


Detta behöver du göra om du vill fortsätta äga Quiz Töll:


1. Läsa igenom informationen som finns i avtalet för ägarskap. (se nedan: Sammanfattning Stall Quiz Töll)


2. Skicka personuppgifter för registrering genom att fylla i ett formulär på följande internetadress: https://secure.webforum.com/form/stall/form.asp?sid=568379034. (Genom att trycka på "skicka" på den sidan har du godkänt avtalet samt att du gett Thomas Uhrberg din fullmakt att underteckna representantansökan för enkla bolag gällande mervärdesskatt.)


3. Göra en inbetalning på 6 000 kronor till Thomas Uhrberg ABs bankkonto: SEB 5655 10 175 84. (OBS! Ni måste ange ert personnummer som betalningsmeddelande.)SAMMANFATTNING STALL QUIZ TÖLL
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av upplägget kring tänkt köp och
delägarskap i travhästen Quiz Töll.
Thomas Uhrberg har för avsikt att köpa travhästen Quiz Töll på
internetauktion i juli. Upplägget blir ett enkelt bolag där så många som vill
får teckna sig för andel. Ju fler som är med desto högre pris kan Thomas
vara med och bjuda på hästen vid auktionen. Dessutom är det ingen mer än
Thomas som kommer att veta vilket maximalt bud han kan ge för Quiz Töll.
·
EN engångsbetalning/insats, 6 000,kr/andel
·
Inklusive beräknade driftskostnader tom maj 2018
·
Gemensam momsredovisning, samma upplägg som Rikstravet!
Varje andel kostar 6 000 kr och det är fritt fram att äga och betala för flera
andelar. En endaste betalning görs vid registreringen och det avser hästen
samt beräknade kostnader under tiden hästen ägs, vilket blir knappt 1 år.
Om inbetalda medel inte räcker till driftskostnaderna under året så avräknas
det på Quiz Töll insprungna pengar eller från försäljningspriset vid
försäljningen.
Som företrädare för det enkla bolaget kommer Anna Johansson,
LRF Konsult AB att fungera. Det gäller bland annat kontakter gentemot Svensk
Travsport och Skatteverket. En momsregistrering görs för hela det enkla
bolaget och löpande bokföring och redovisning kommer att skötas av LRF
Konsult AB.
Skulle inte Thomas lyckas köpa Quiz Töll på auktionen (kan bero på för
högt pris eller för få som tecknar sig för andelar) så kommer insatta pengar
återbetalas efter skäligt avdrag (max 150 kr/andel) för administrativa
kostnader.
Om Thomas Uhrberg kan köpa Quiz Töll vid internetauktionen i juli
2017 gäller följande:
I april 2018 kommer alla andelsägare få ett erbjudande om fortsatt ägande
av Quiz Töll. De ekonomiska villkoren för kommande år beror till stor del
på vilka tävlingsframgångar Quiz Töll har. Svarar fler än 50 procebt JA till
erbjudandet kommer ett fortsatt ägande ske med hästen.
För de som svarar NEJ så blir det ett tydligt slut och de kommer senast i
juli/augusti 2018 erhålla återbetalning till sitt angivna bankkonto. Det som
kommer att betalas tillbaka är summan av:
·
Insprungna pengar med avdrag för tränar- & kuskprovision.
·
Kvarvarande del av det enkla bolagets ”kassa”, dvs kvarvarande pengar.
·
Avdrag kommer att ske om inte inbetalda medel räcker till faktiska
driftskostnader.
Andelen i hästen kan överlåtas till annan, görs inte det så överlåts andelen i
hästen till kvarvarande andelsägare.
Om fler än 50 procent svarar NEJ till erbjudandet avslutas det enkla bolaget och
hästen kommer att säljas någon gång under perioden 2018-05-15 tom 2018-
06-15, endera via internetauktion eller via anbud. När hästen är avyttrad
kommer pengar att betalas tillbaka till varje andelsägares angivna bankkonto
senast i juli/augusti 2018. Det som kommer att betalas tillbaka är summan av:
·
Insprungna pengar med avdrag för tränar- & kuskprovision
·
Försäljningspriset för Quiz Töll (maj-2018) efter avdrag för försäljningskostnader.
·
Kvarvarande del av det enkla bolagets ”kassa”, dvs kvarvarande pengar.
·
Avdrag kommer att ske om inte inbetalda medel räcker till faktiska driftskostnader
OBSERVERA ATT DETTA BARA ÄR EN ÖVERSKÅDLIG
SAMMANFATTNING. FULLSTÄNDIGT AVTAL (VILKET ÄR DET
SOM GODKÄNNES) FINNS I SÄRSKILT DOKUMENT.
Följande krävs för att bli delägare i travhästen Quiz Töll:
OBSERVERA ATT BÅDA PUNKTERNA MÅSTE VARA UPPFYLLDA
1.
Skicka personuppgifter för registrering genom att fylla i ett formulär på
följande Internetadress: (klicka så kommer ni till länken)
https://secure.webforum.com/form/stall/form.asp?sid=568379034
När man trycker på skicka så är avtalet godkänt samt har Thomas
Uhrberg erhållit fullmakt för att underteckna representantansökan för
enkla bolag gällande mervärdesskatt.
2.
Inbetalning av 6 000,kr på Thomas Uhrberg ABs bankkonto i SEB 5655 10 175 84
OBS! Ni MÅSTE ange personnummer som betalningsmeddelande.Vill du inte vara med och fortsätta deläga Quiz Töll behöver du inte göra något. Mer information om eventuell utbetalning kommer senare via e-post.
Mvh
Thomas Uhrberg

comments powered by Disqus

Om tävlingen

I Rikstravet Team SHL tävlar 14 olika stall mot varandra med två travhästar per stall. Stallen, som vardera består av 1 500 ägarandelar, får poäng och prispengar utefter hur deras hästar placerar sig i olika travlopp. Det vinnande stallet får en segerfest värd 150 000 kr. Förutom gemenskapen och tävlingsnerven får du möjlighet att engagera dig i hästens utveckling och vardag. Stallet äger hästarna t.o.m. 3 juli 2017, då de säljs på auktion. Därefter delas årets prispengar och försäljningspriset från auktionen ut till delägarna.

 

Kontakt

Frågor om Registrering, ATG-konto och ATG-Live
ATG
Telefon: 08-620 07 00 (kundservice)
E-post: kundservice@atg.se
Övriga frågor om Rikstravet Team SHL
Svensk Travsport
Telefon: 08-627 21 20 (kundtjänst)
Telefon: 08-627 20 00 (växel)
E-post: kundtjanst@travsport.se
Postadress: Svensk Travsport, 161 89 Stockholm
Besöksadress: Hästsportens Hus, Stockholm
ATG Logo Agria Djurförsäkringar Logo Svensk Travsport Logo